SEC EXACT枪式定扭螺丝刀(带3LED)

对于光线暗淡的螺栓理想补充


技术参数:

改装套件在所有BOSCH EXACT枪式起子套装中

改装套件在所有BOSCH SEC枪式起子套装中

也可用于自行改装

在工作区显著更好的照明


优势:

作为一个SEC模式,完全可再配套订购

完全可再配套

可自行安装

性价比高:利用已建立的螺杆技术,现有的充电装置和配件

品种

电池

转速

扭距

订单编号

EXACT 1106

1100 min-1

1 – 6 Nm

J.492.431.001

EXACT 1106

9,6 V, 1,8 Ah

1100 min-1

1 – 6 Nm

J.492.432.001

EXACT 402

400 min-1

0,5 – 2 Nm

J.492.433.001

EXACT 402

9,6 V, 1,8 Ah

400 min-1

0,5 – 2 Nm

J.492.434.001

EXACT 459

450 min-1

2 – 9 Nm

J.492.435.001

EXACT 459

9,6 V, 1,8 Ah

450 min-1

2 – 9 Nm

J.492.436.001

EXACT 212

275 min-1

2 – 12 Nm

J.492.439.001

EXACT 212

9,6 V, 1,8 Ah

275 min-1

2 – 12 Nm

J.492.440.001

EXACT 412

400 min-1

2 – 12 Nm

J.492.441.001

EXACT 412

9,6 V, 1,8 Ah

400 min-1

2 – 12 Nm

J.492.442.001

EXACT 908

900 min-1

2 – 8 Nm

J.492.443.001

EXACT 908

9,6 V, 1,8 Ah

900 min-1

2 – 8 Nm

J.492.444.001

EXACT 610

600 min-1

2 – 10 Nm

J.492.445.001

EXACT 610

9,6 V, 1,8 Ah

600 min-1

2 – 10 Nm

J.492.446.001灯罩含螺丝用于EXACT定扭螺丝刀   7 120 100 007

配件:电池组,9.6伏,1.8 [2607 335 877]